Клиника по детска гастроентерология


         Връзки    Основна страница -  С-Ч заболявания -  Чернодробна трансплантация - Фотогалерия - Диети -  Контакти 


СТРАНИЦА НА КЛИНИКАТА ПО ДЕТСКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

Информация за Пациенти
 

Инструментални изследвания при стомашно- чревни заболявания
.

 Асоциация на чернодробно трансплантираните в България


 
 • Какво означава горна ендоскопия

 • Как се извършва Фиброгастроскопията

 • Какво означава Колоноскопия

 • Как се извършва Колоноскопията

 • Чернодробна биопсия • Какво означава горна ендоскопия

     Терминът "ендоскопия" означава специална техника за оглеждане отвътре на кухинните органи. Горният стомашно- чревен тракте част от храносмилателната система, включващ хранопровода, стомаха и дуоденума ( дванадесетопръстника ).Приетата през устата храна, чрез хранопровода попада в стомаха и от там преминава в дванадесетопръстника- началната част на тънкото черво.
  Горната ендоскопия е изследване ( извършващо се от гастроентеролозите ), при което посредством специална ендоскопска техника е възможно диагностицирането, а при някои случаи и лечението на заболяванията на горния стомашно- чревен тракт.
  Ендоскопът ( фиброгастроскоп ) е дълга, тънка, флексибилна тръба, която завършва в долния си край със светлинен източник, а при по- новите апарати със миниатюрна видеокамера. Чрез специарна система за насочване лекарят е в състояние да огледа безпроблемно цялата повърхност на органите принадлежащи към горния стомашно- чревен тракт. Съществуват ендоскопи, чиято дължина позволява да се оглеждат и по- ниско стоящи отдели на тънкото черво.
  Чрез същата техника е възможно въвеждане на контрасно вещество в жлъчко отводящата система на черния дроб. Чрез тази манипулация се получава много съществена информация за заболяванията на вътре и извън чернодробните жлъчни пътища, както и е възможно да се извършат по неоперативен път различни лечебни процедури.
  Качеството на образа и на получената информация са много високи и за редица случаи превъзхождат възможностите на рентгеновото изследване.
  Горната ендоскопия е полезна за изясняване на различни проблеми като болка и затруднения при преглъщане на храна, коремни болки, кръвоповръщане, язва на стомаха или на дванадесетопръстника, тумори на горния стомашно- чревен тракт.

  Каква е подготовката за изследването
  Най- напред уведомете лекаря за всички медикаменти, които сте приемали по повод заболяването за което се извършва горната ендоскопия, както и за алергични реакции към лекарства, или други субстанции. Извършващият изследването екип трябва да има предствава за сърдечни, белодробни, или други състояния,към които трябва да има специално внимание преди, по време и след извършването на ендоскопията.
  Твърде съществено е да се помни, че 9 - 10 часа преди извършване на изследването, не трябва да се приемат храна и течности.  Как се извършва Фиброгастроскопията
  .
  gi1.gif (11761 bytes) Ендоскопът се въвежда през устата Ви и внимателно се насочва надолу към хранопровода. gi2.gif (13780 bytes) Ендоскопът се въвежда докато стигне до стомаха Ви.
  gi3.gif (13786 bytes) В стомаха Вашият лекар ще огледа внимателно всеки проблемен участак от него. gi4.gif (13268 bytes) Ако открие нещо патологично, лекарят ще вземе малко парченце тъкан за изследване.

     към съдържанието


  Какво означава колоноскопия

      Колоноскопията е медицински термин, който се състои от две части- колоно, отнасяща към колона, или дебелото черво и скопия, което означава " гледам отвътре ". Така колоноскопията е инструментално изследване, което позволява на лекаря да огледа отвътре Вашето дебело черво.
     Дебелото черво е крайната част на Вашия стомашно- чревен тракт. То започва от цекума ( крайната част на тънките черва ) и завършва с ректума и ануса. Колона е куха тръба, с дължина около 1, 5 метра, като неговата основно функция е да складира неабсорбираните хранителни продукти до момента на елиминирането им.
    Колоноскопът е дълга, флексибилна тръба, с дебелина приблизително 10 мм., на края на която има светлинен източник, а при по- новите апарати TV камера. Съвременните инструменти дават много ясен и детайлен образ на различни патологични състояния като възпаление, язви, кървене, дивертикули, полип, тумори и прочие. Колоноскопията е по- прецизно изследване в сравнение с рентгеновото. При нея е възможно през колоноскопа да бъдат въведени други инструменти, с помощта на които безболезнено могат да бъдат премахнати полипи, да се вземе тъканно парченце за микроскопско изследване. По този начин, при много болни колоноскопията позволява да се избегне хирургичната интервенция, или по- най добрия начин уточнява нейния тип.
  Една по- къса версия на колоноскопа, наричаща се сигмоидоскоп, е инструмент който се използува за оглед само на най- долната част на дебелото черво. За разлика от сигмоидоскопа, колоноскопът е достатъчно дълъг, което позволява да се огледа дебелото черво по цялата му дължина и дори част от тънкото черво.

  Колоноскопията е сигурен и безопасен начин за изясняване на такива проблеми като кървене, болка, или нарушения във функцията на дебелото черво водещи до хронична диария, както и на аномалии на колона, които са заподозряни чрез други изследвания.
  Колоноскопията дава най- добра възможност за откриване на рака на дебелото черво, както и на полипи. Полипите са различни по големина и външен изглед. Голяма част от тях имат доброкачествен произход, но други могат на следващ етап да еволюират злокачествено. Колоноскопията позволява бързо и нетравматично да се вземе биопсичен материал от полипите, чрез който се определя характера им. Чрез нея също е възможно те да бъдат отстранени.

  Как трябва да бъде подготвен пациента за колоноскопията

  Най- същественото е осигуряване на пълно изчистване на дебелото черво преди манипулацията и това започва в деня преди извършването й. Различните екипи провеждащи изследването имат различен подход, но във всички случаи е важно да изпълните стриктно дадените Ви инструкции, тъй като колкото по- добре е изчистено дебелото черво, толкова по- добри ще бъдат резултатите от колоноскопията. Могат да Ви бъдат предписани специална диета, приемането на лаксативни медикаменти, или такива които засилват чревната перисталтика. За някои болни подготовката се оказва по- неприятна от самото изследване. Не бива да приемате храна 10 до 12 часа преди извършване на изследването.

  Как се извършва Колоноскопията
  .

  clnspy1.gif (12965 bytes) Ендоскопът се въвежда в ануса и се насочва към началото на дебелото черво- цекума. clnspy2.gif (12603 bytes) Постепенно дебелото черво се оглежда по цялата му дължина.
  clnspy3.gif (12580 bytes) В случай, че открие нещо подозритело, лекарят взема тъкан за изследване. clnspy4.gif (13109 bytes) ….или премахва открития полип.

  Ако посетите Ендоскопския Фото Атлас, Вие можете да видите някои примери за онова, което лекарите констатират по време на колоноскопското изследване.

     към съдържанието


  Чернодробната биопсия е диагностична процедура, при която се взема малко парченце чернодробна тъкан. То се изследва под микроскоп с цел изясняване причината, остротата и напредналоста на чернодробните заболявания

  Черният дроб е най- големия орган в човешкото тяло. Той е разположен в горния десен отдел на корема, под последните ребра. Основните му функции са синтезата нa повечето протеини, обезвреждането на токсини и отпадъчни продукти, както и участие в жизнено важни метаболитни процеси на организма. Отличителна способност на клетките му е възможността им да регенерират. Различни увреждащи агенти могат да упражнят постоянно увреждащо действие и в крайна сметка да доведат до сериозно и трайно увреждане на този орган. Тук трябва да бъдат споменати различни вируси, алкохола, медикаменти, някои наследствени метаболитни заболявания ( болест на Wilson ), както и нарушенията в имунната система на организма.

  Изясняване на функционалното състояние на черния дроб

  То започва с подробен разпит за оплакванията и преглед на болния. Вземат се кръвни проби, чрез които се изяснява функцията на черния дроб. В случай, че се констатират отклонения в тях и особено ако те се откриват продължително време, лекарят изисква провеждането на допълнителни кръвни и инструментални изследвания. Особено съществено е изясняването на точната увреждаща причина, както и остротата на пораженията и тяхната давност. Това има пряко отношение към възможностите и тактиката за лечение на хроничните чернодробни заболявания. За повечето от тях чернодробната биопсия има най- точна и в повечето случаи решаваща информация за крайната диагноза. При чернодробно трансплантираните чернодробната биопсия се провежда задължително когато трябва да се изясни причината за отклоненията в чернодробните проби, особено при съмнения за отхвърляне на присадката.

  Какво е биопсия?

  Чрез нея се взема малко парченце тъкан от тялото- в конкретния случай чернодробна тъкан. Тя се обработва и оцветява в лабораторията, след което лекар специалист я оценява под микроскоп.

  Какви са различните способи за извършване на чернодробна биопсия

  При повечето случаи манипулацията се извършва като амбулаторна процедура, което означава, че болния може да се върне в дома си няколко часа след провеждането й.
  При възрастните и по- големите деца е достатъчно даването на леко успокоително средство преди манипулацията. При по- малките деца и при кърмачетата е се налага прилагане на краткотрайна обща анестезия. При някои заболявания ( съмнение за тумор на черния дроб ) извършването на биопсията може да стане под контрола на изобразителни техники като ехография, или компютерна томография. Техниката на чернодробната биопсия се използува за въвеждане на контрастно вещество в черния дроб, при което се добива конкретна информация ( необходима при някои заболявания ) за състоянието на вътречернодробните жлъчни пътища.

  Как протича чернодробната биопсия

  Пациентът лежи на гръб, или леко обърнат на лявата си страна. Участъкът от кожата където ще се извърши манипулацията се почиства грижливо. Следва въвеждане в този участък на локален анестетик. Иглите с които се извършва биопсията имат различни модификации, но принципът на който работят е еднакъв. Те се въвеждат през малък разрез на кожата до повърхността на черния дроб. В този момент лекарят ще обясни на болния как да диша. Следва бързо въвеждане и изваждане на иглата от черния дроб. Това отнема 1-2 секунди. Малко сърцевинно парченце от черния дроб остава в просвета на иглата. То се поставя в консервант и се отнася в хистологичната лаборатория. Цялата процедура отнема не повече от 20 минути.


  След биопсията

  Пациентът остава в покой, на легло в продължение на няколко часа. Предпочита се да лежи на дясната си страна, като на мястото на биопсията може да се постави лед. Персоналът ще следи пулса и кръвното налягане, както и нивото на хемоглобина. В първите часове може да има усещане за лека болка, или дискомфорт в мястото на процедурата. Препоръчва се активните физически дейности да бъдат избягвани в разстояние на приблизително един ден.

  Усложнения

  Чернодробната биопсия се приема за безопасна манипулация. Нейно рядко ( в около 1 % от случаите ) усложнение е ограничен кръвоизлив в мястото на проникване на биопсичната игла в черния дроб. Още по рядко може да се наблюдава нараняване на жлъчен път, с изтичане на жлъчка. Тези усложнения обичайно се самоограничават и не налагат по- специална интервенция.

  Кога е необходима повторна чернодробна биопсия

  При част от случаите чернодробната биопсия се провежда еднократно, в хода на диагностичния процес като потвърждаващо диагнозата изследване. За някои хронични чернодробни заболявания повторни биопсии са необходими за изясняване резултата от лечението. При чернодробно трансплантираните, поради относително високия процент на следтрансплантационните усложнения, чернодробната биопсия се използува по- често като най- съществен диагностичен критерий.

     към съдържанието


  предходна страница / Асоциация/ вирусни хепатити / КДГ- София /
  повече/ диети/ фотогалерия/ контакти /


  FastCounter by bCentral